Hen over sommeren gennemførtes endnu et Kinaesthetics grundkursus på Center for Neurorehabilitering, Filadelfia (CfN). Dette kursus var noget særligt, idet det blev afholdt af 4 Kinaesthetics-trænere fra forskellige lande, 2 fra Danmark, 1 fra Tyskland og 1 fra Georgien. Alle trænerne er i gang med at uddanne sig til træner på niveau 3, så de også kan tilbyde Kinaesthetics overbygningskurser. Som en del af deres uddannelse fik trænerne under kurset supervision af en tysk Kinaesthetics-underviser, som står for uddannelse af trænere på dette niveau.

 - Deltagerne afprøver mulige bevægelsesveje for at komme op fra gulvet
 - Deltagerne afprøver mulige bevægelsesveje for at komme op fra gulvet
 - Deltagerne afprøver mulige bevægelsesveje for at komme op fra gulvet
 - Deltagerne afprøver mulige bevægelsesveje for at komme op fra gulvet
 - Deltagerne afprøver mulige bevægelsesveje for at komme op fra gulvet
 - Lejring med truncusdyne erfares på egen krop