Efaringer efter et grundkursus

Efter et grundkursus på Hvidovre Sygehus

 

Efter en uges Kinaesthetics grundkurs på Hvidovre Sygehus, hvor deltagerne kom fra afsnit for højtspecialiserede neurorehabilitering, både fra plejen og fra terapeutgruppen, fortæller Marianne, Louise og Pia om deres oplevelser. Alle tre er fra plejegruppen.

 • ”Det var godt at høre om bløde (mellemrum) og hårde dele (masse) i kroppen i forhold til lejringer og i forhold til, hvor vi tager fat på patienten.”
 • ”Ja, og at lære, hvor vægten går hen ved forflytninger. Hvad bærer vægt og hvad kan flyttes.”
 • ”Og det var spændende at opleve, hvor vigtigt det er at understøtte fødderne, når man skal have afføring liggende i sengen. Det undrer mig ikke, at patienterne holder afføring tilbage, når de har fået en klyks, og bare ligger i sengen. De ved jo ikke, hvad de skal.”
 • ”Godt var også den ”lille trappe” vi lavede, da patienten skulle komme op fra gulvet igen.”

 


 

 


 

Erfaringer fra Grundkurser

Citater fra deltagere der har besøgt et Kinaesthetics-grundkursus i Danmark i årene 2012 og 2013

 

Hvad er Kinaesthetics?
Hvad har det forandret for mig?

Grundkursus 2013

 • Jeg har lært hvordan jeg passer på mig selv. Fået nogle oplevelser, hvor det lykkedes, og jeg tydeligt kunne mærke, at jeg brugte den rigtige teknik. Det føltes LET.
 • Jeg har lært at gøre bevægelserne langsommere / flere små bevægelser
 • Jeg er blevet opmærksom på, hvordan jeg kan bidrage til at klienten genindlærer bevægelsen.
 • Har ryg problemer, som er blevet afhjulpet rigtig meget efter at kunne bruge Kinaesthetics.
 • Det ses også hos klienterne at en forflytning er meget bedre/lettere.
 • Med kinaesthetic er jeg mere opmærksom på placering af vægten og på at patienten skal yde mere af egne ressourcer end at det er mig der gør arbejdet. Jeg er blevet bedre i min håndtering, så der ikke længere gribes i bagen og så løft der ellers nogengange sniger sig ind, næsten helt er forsvundet.
 • Jeg er blevet bedre til at se hvordan jeg kan hjælpe andre og på hvordan en forflytning måske kan gøres anderledes og finde alternativer.
 • Hvis noget driller i en forflytning stopper jeg op og laver bevægelsen selv for at analysere på hvordan det kan gøres anderledes. Tør stoppe op og starte forfra.
 • Forflytninngerne er blevet meget lettere
 • Har kunnet bruge det i undervisning i Karate m.h.t. spring, kraft i stødet o.s.v.
 • Et kursus der er super for at undgå skader på egen krop i forflytning med tunge klienter.Grundkursus 17.05.2013

 • Små forandringer gør en stor forskel for belastningen på kroppen.
 • Hurtige bevægelser og høj spænding i min krop overføres klientens.
 • Jeg er blevet mere bevidst om at jeg skal anvende de til lærte strategier for at skåne min krop.
 • Hvad er Kine? At arbejde med patienterne på en hensigtsmæssig måde, der skåner mig og patienterne.
 • Hvad har det forandret ? Opmærksomhed på min egen krop og mærke efter hvad der er godt, og hvad der skidt. (det er ikke altid det kan ses, men det kan altid mærkes)
 • Kinaesthetics er for mig et analyse redskab til menneskelig bevægelse
 • Og for mig har det bevidstgjort hvorfor jeg gør som jeg gør, samt givet mig en mulighed for at forfine/forbedre/forandre det
 • Kinaesthetics for mig er læring om bevægelse og at kunne mærke efter.
 • Det har hjulpet mig til ikke at belaste mig selv og være mere obs på klientens behov.
 • Kinaesthetics for mig er læring om bevægelse og kunne mærke efter.
 • Jeg vil være mere opmærksom på at jeg ikke belaster mig selv, og se på pt behov.
 • Kinaestestics er et både simpelt og avanceret koncept til at analysere og forbedre stillinger og bevægelser (forflytninger).
 • Det har givet mig et nyt ”redskab” til at forbedre mit arbejde med kursisterne. At hjælpe neurologisk PTer til nemmere at kunne udføre funktioner/bevægelser - uden at det belaster mig mere.
 • Kinestetik har givet mig fokus på, hvad mærker jeg i og udenfor min egen krop.
 • Lært mange forflytninger og lejringer på kort tid. Kunne dog have brug for at dele kurset, så jeg kunne bruge det i praksis på mine beboere og så dernæst fylde mere viden på og øve dette hjemme på afdelingen og så ny viden osv.
 • En læring om kroppens naturlige bevægemønstre, obs. På vægtens placering og ændringer ved stillingsskift, lejringer
 • Givet mig større opmærksomhed på egne arbejdsstillinger samt på klienternes placering ift. Omgivelser
 • At jeg kan holde til arbejdet i mange år og at jeg er blevet opmærksom på mine dårlige vaner samt har tillært mig rigtig mange nye og lettere måder at forflytte på.
 • Kinestetics er for mig et koncept til at håndtere klienter, fokus ligger på hvor vægten er, hvor virker tyngdekraften, udgangsposition og tempo.
 • Det har givet mig en bevidstgørelse af hvordan håndtering foregår, og hvordan man arbejder hensigtsmæssigt. Derudover har jeg været meget glad for de konkrete tips omkring håndtering.Grundkursus maj 2012

 • Kinesthetics er en ergonomisk måde at håndtere klienter på, hvor man tænker i kroppens anatomi, opbygning som en trappe der bevæger sig i spiralmønster. Desuden positionering og lejring for optimale betingelser til den opgave der skal udføres.Ergonomien er 1. at bringe klientens vægt – vægten skal væk fra det område der skal bevæges. Ergonomien er 2. at være opmærksom på sin egen udgangsstilling, undgå løft og bruge grundspændingen i sin centrale del af kroppen, ved vægtoverførsel gennem ben at håndtere/forflytte klienterne.
 • Det har ændret mit arbejde på den måde at det er logisk, lige til at gå til, gør forflytninger/håndtering lettere og en simpel tankegang som jeg også synes at kunne bruge i min dagligdag hjemme privat til mine småbørn. Genial teknik.