0 1 2 3


  0
Udvikling af mobilitet er en vigtig opgave for sundhedspersonale. For at det kan være sundhedsfremmende for alle parter og at dette sker ressourceorienteret er det nødvendigt med praksisorienterede kurser. Kinaesthetics beskæftiger sig med bevægelse og opfattelse af bevægelse i daglige aktiviteter. Dette koncept er derfor meget interessant for sundhedspersonale. Den fysiske belastning ved sundhedspersonalet bliver reduceret og borgerens egenaktivitet bliver understøttet. Herved understøttes borgeren i at opdage egen bevægelse og deltage i aktiviteten. Kinaestehtics-trænerne giver et indtryk af deres arbejde og beskriver dette ved hjælp af Kinaesthetics synsvinklen masser og mellemrum. I denne video drejer det sig om bevægelser i sengen. Hvordan vi kan bevæge en masse ad gangen uden at løfte.


  1
Sundhedspersonale støtter ofte patienter i bevægelses-aktiviteter, som de ikke længere selv kan udføre. Det kan f.eks. være at vende sig i sengen, at komme op at sidde på sengekanten, at flytte sig over i kørestolen eller at gå. I denne film handler det om interaktion gennem bevægelse og berøring. Der er fokus på aktiviteten at komme fra liggende til siddende på sengekanten. Ved hjælp af bevægelseselementerne tid, rum og anstrengelse kan hjælperen tilpasse hastigheden og retningerne af sine egne bevægelser og af den fælles bevægelse sammen med patienten. Herved får patienten mulighed for at bevæge sig i de dele af bevægelserne, som hun kan, så patientens egenaktivitet fremmes. Forudsætningen for denne fælles bevægelse er, at hjælperen er opmærksom og sensibel i sit eget sansesystem. Særligt vigtig er en følsomhed i det kinæstetiske sansesystem. Kinaesthetics hjælper én til at blive sensibel i forhold til sine egne bevægelser.


  2
På Kolding Sygehus intensivafdelingen har der for første gang været et Kinaesthetics grundkursus. Grundkurset var på 32 kursustimer plus praksiserfaringer og strakte sig over 9 måneder.


  3