Kinaesthetics plejende pårørende Kinaesthetics plejende pårørende

Kinaesthetics for pårørende henvender sig til personer, der støtter og hjælper deres handicappede eller syge pårørende eller nære venner med bevægelse.

Pårørende håndterer ofte store udfordringer i hverdagen. Dels lever de deres eget liv, og dels hjælper de den afhængige person med at udføre sine daglige aktiviteter som f.eks. at rejse sig op, vaske sig, tage tøj på, sætte sig over i kørestolen, spise. Denne dobbeltrolle kan let føre til overbelastning og begrænse sundheden for alle involverede.

I Kinaesthetics antager man, at den måde, man støtter et andet menneske på, kan have en sundhedsfremmende og udviklende virkning. Dette sker, når man igennem alle daglige aktiviteter understøtter den handicappede i at benytte sine egne bevægelsesmuligheder, sin egenaktivitet og effektivitet. En forudsætning herfor er den pårørendes bevægelseskompetence.

Bevægelseskompetence er centralt for en sund og selvstændig livsstil. Det kommer til udtryk ved, at man har mange forskellige bevægelsesmuligheder, og at man helt konkret kan tilpasse sin egen bevægelse til skiftende krav – også i omgangen med andre mennesker. Derfor er et af målene i Kinaesthetics at øge kvaliteten af ​​ens egen bevægelse, personlige handlemuligheder og tilpasningsevne i hverdagen.

I Kinaesthetics for pårørende lærer deltagerne at udvikle deres egen bevægelseskompetence og at benytte den til at fremme bevægelseskompetencen hos deres afhængige pårørende. Dette fører til, at pårørende retter opmærksomheden målrettet mod deres egen sundhed, og at den afhængige pårørende kan udvikle større egenaktivitet, mobilitet og selvstændighed. Herigennem opnår begge en forbedret livskvalitet.