Kinaesthetics kreativ læring Kinaesthetics kreativ læring

Dette program henvender sig til alle mennesker, der ønsker at lære deres bevægelse og deres bevægelsesmønstre at kende og opdage og udvide deres egne bevægelsesmuligheder. Målet med programmet er en mere bevidst og kreativ livsstil.

I hverdagen møder vi både privat og i arbejdssammenhænge forskellige udfordringer, som vi håndterer med vores individuelle adfærdsmønster. Vi sanser for det meste ikke vores egne bevægelsesmønstre bevidst og differentieret. Ofte bemærker vi først, at vi har overbelastet os, når dette viser sig gennem f.eks. stress-symptomer, og ikke allerede imens vi gør det.

Alle aktiviteter i livet er forbundet med bevægelse. Kinaesthetics tilbyder muligheden for at dykke dybt og differentieret ned i ens egen bevægelse og på denne måde at beskæftige sig med sig selv på kreativ vis.

Alle mennesker sanser sig selv gennem den kinæstetiske sans og man kan videreudvikle sin bevægelseskompetence så længe man lever. Bevidst sansning og tilpasning af ens egen bevægelse har en direkte indflydelse på ens sundhedsudvikling, ligesom det støtter dagligdags eller specifikke læringsprocesser. Også i interaktionen med andre mennesker spiller bevægelse en grundlæggende rolle.

Kinaesthetics kreativ læring bliver deltagerne mere opmærksomme på at sanse og regulere deres egne bevægelser både individuelt og i bevægelsesinteraktioner sammen med andre. De erfarer og forstår den grundlæggende mangfoldighed i deres bevægelses- og tilpasningsmuligheder. Herigennem opnår de mulighed for at møde de daglige udfordringer på en sund og kreativ måde.