Kinaesthetics infant handling Kinaesthetics infant handling

Dette program retter fokus mod på udvikling af bevægelseskompetence, inden for professionel pleje af spædbørn og småbørn. Det bruges blandt andet på barselsafsnit samt i neonatal og pædiatrisk pleje.

Sundhedspersonale støtter børn i alle hverdagsaktiviteter, f.eks. når de trækker vejret, drikker, spiser, bevæger sig, under udskillelse eller når de forsøger at skifte eller opretholde en stilling. Alle disse aktiviteter er knyttet til deres egen aktive bevægelse, det vil sige evnen til at styre og regulere sin egen bevægelse på en passende måde.

Kinaesthetics tager udgangspunkt i, at denne kompetence er afgørende for, hvordan børn kan regulere deres vitale funktioner. Det er vigtigt for deres udvikling, at de kan afgive vægten af deres kropsdele og regulere deres spænding hensigtsmæssigt. Den måde, hvorpå (syge)plejen ydes, har indflydelse på, hvordan børn kan lære at regulere deres vitale funktioner og opleve sig selv som effektive og aktivt deltagende (self-efficacy). Derfor har sundhedspersonale behov for en høj grad af sensitivitet og tilpasningsevne i deres egen bevægelse for at kunne støtte børnene hensigtsmæssigt gennem berøring og bevægelse.

I Kinaesthetics Infant Handling lærer deltagerne at være opmærksomme på egen bevægelse og at forme samspillet med børnene på en hensigtsmæssig og sundhedsfremmende måde.