Kinaesthetics for sundhedspersonale Kinaesthetics for sundhedspersonale

Dette program bruges overalt, hvor folk bliver plejet eller behandlet af sundhedspersonale: hospitaler, i rehabilitering, i hjemmepleje eller på handicapområdet.

I Kinaesthetics for sundhedspersonale arbejder man målrettet og systematisk med, hvordan man kan yde hjælp til selvhjælp.

Programmets fokus er de daglige aktiviteter under pleje og terapi. Ved at øge bevidstheden om ens egen bevægelse og om den andens bevægelse, lærer sundhedspersonalet at tilpasse sin støtte til den aktuelle situation. Man lærer, hvordan dette kan foregå i et samarbejde med patienten/borgeren på en måde, der fremmer læring og sundhed.

Kursusdeltageren lærer at støtte mennesker under aktiviteter som at spise, sætte sig op, rejse sig op eller bevæge sig i sengen på en sådan måde, at de kan udnytte deres bevægelsesmuligheder bedst muligt og vedligeholde og udvide deres bevægelseskompetence.

Som følge heraf udvikler mennesker med behov for støtte mere egenaktivitet og bliver hurtigere mobile. De føler sig ikke som en ting, der skal håndteres, men de oplever, at de deltager aktivt (self-efficacy) i forhold til deres helbredsproces. De lærer i stigende grad selv at påvirke deres livskvalitet.

Når sundhedspersonalet ikke forsøger at støtte og forflytte patienten/borgen som en ting, men derimod understøtter vedkommende i deres egne bevægelser, mindskes de arbejdsrelaterede sundhedsrisici for personalet også markant.

På den baggrund giver anvendelse af Kinaesthetics for sundhedspersonale en dobbelt fordel: Det yder et værdifuldt bidrag til en human og respektfuld omgang med patienter/borgere med behov for støtte, og det bidrager til sundhedsudvikling for både patient/borger og personale.