Mennesker med Covid-19 på intensivafdelingen.

Positionsunderstøttelse med Kinaesthetics
  22.10.20 

Hvordan kan et menneske understøttes, så et stillingsskift er forståeligt og kredsløbet er mere stabilt?
Hvordan kan man desuden gøre det muligt at fagpersonale mindsker den fysiske belastning?
Med kompetence indenfor Kinaesthetics er dette muligt.

2 Kinaesthetics trænere fortæller om deres erfaringer med mennesker med Covid-19. De har oplært mere end 100 kollegaer i Kinaesthetics specielt indenfor tillempet bugleje. Så de kan udføre deres opgaver kompetent. De arbejder på intensivafdelingen i Kolding.

Der vil følge yderligere billeder og en video.

Positionsunderstøttelse i tillempet bugleje - Kinaesthetics trænernes tiltag er langsomt og skridtvis.
Patienten skal have mulighed for - at kunne følge bevægelserne.
Det bøjende ben overtager vægt - denne side af bækkenet hæver sig let, så armen kan ligge under bækkenet.
Vendingen bliver forberedt. - Hoved og brystkasse understøttes til at strække sig lidt.
Tiltaget sker langsomt og forståeligt for patienten - Den ene masse følger den anden.
Stillingen bliver tilpasset - så alle kropsdele kan afgive vægt og har bevægelighed i forhold til hinanden.
En masse ad gangen bliver tilpasset - så vægten forbliver i balance.
Kinaesthetics gør det muligt at arbejde et skridt ad gangen - 2 sygeplejersker udfører positionsskift til tillempet bugleje. 1 sygeplejerske sikrer tube, cvk osv.
Så ligger patienten i tillempet bugleje - Også her tilpasses stillingen hyppigt.

Kinaesthetics på Sjælland
Efterspørgsel til Kinaesthetics grundkurser er stigende på Sjælland.
I januar og februar måned 2020 blev et grundkursus gennemført med 13 deltagere i Vordingborg Kommune. Deltagerne kom fra ”Træning og Rehabilitering” samt ”Rehabiliteringsteam ældre”.
På grund af Corona krisen er evalueringen af kursusforløbet udsat.
På Filadelfia er et grundkursus afsluttet i sidste uge, lidt senere end planlagt.
Desuden er 2 grundkurser på Filadelfia startet op, som forventes afsluttet i juni måned. Det ene grundkursus er målrettet forflytningsvejledere på Filadelfia. For at forebygge smitterisikoen, anvendes visir ved partnererfaringer.
Et grundkursus, som var slået op på Ringstedhave, måtte på grund af Corona udsættes og forventes at blive gennemført i efteråret 2020.

KinDA - KinDA

Anna Rasmussen og Anne Breier har i juni afsluttet deres uddannelse til Kinaesthetics træner niveau 2 i Flensborg. De kan nu afholde Kinaesthetics grundkurser for sundhedspersonale i Danmark. Deres første kursus starter i september på Kolding intensivafdeling.

Anna Rasmussen og Anne Breier med Maren Asmussen-Clausen

I studiet fra Jensen, Rasmussen, Breier et al. (2019) blev den oplevede effekt i anvendelsen af Kinaesthetics undersøgt. Der ses nøjere på den aktive mobilisering af intensivpatienter med henblik på patienternes brug af bevægelseskompetencer, så som den fysiske belastning af plejepersonalet.
Undersøgelsen fandt sted på et regionalt akut sygehus på en almen intensivafdeling med 14 senge. Til undersøgelsen gennemførte 41 intensivsygeplejersker (61%) et 4 dages Kinaesthetics kursus mellem september 2015 og marts 2017.
De vigtigste fordele lå i patientinddragelse og i den blidere, roligere mobilisering af patienter. Forskergruppen konkluderer ud fra sygeplejerskernes rapporterede erfaringer, at Kinaesthetics er en praktikabel metode til at inddrage patienternes bevægelseskompetencer i mobiliseringen på intensivafdelingen.

nyt studie fra Danmark om effekten af Kinaesthetics


Kinaesthetics grundkursus for sundhedspersonale

Intensivafdelingen på Kolding sygehus
  24.06.19 
Kinaesthetics for sundhedspersonale

Intensivafdelingen på Kolding sygehus har nu afsluttet deres 5. grundkursus: Kinaesthetics for sundhedspersonale. Deltagerne oplevede kurset som et anvendeligt værktøj i deres hverdag. Desuden oplevede de kurset som en helt ny tilgang til deres sygepleje og der blev flittigt forsket i egen bevægelse og i interaktionen med et andet menneske.

Kinaesthetics grundkursus - i Kolding sygehus
langsom og skritvise - understøtte klienten til at dreje sej

Hen over sommeren gennemførtes endnu et Kinaesthetics grundkursus på Center for Neurorehabilitering, Filadelfia (CfN). Dette kursus var noget særligt, idet det blev afholdt af 4 Kinaesthetics-trænere fra forskellige lande, 2 fra Danmark, 1 fra Tyskland og 1 fra Georgien. Alle trænerne er i gang med at uddanne sig til træner på niveau 3, så de også kan tilbyde Kinaesthetics overbygningskurser. Som en del af deres uddannelse fik trænerne under kurset supervision af en tysk Kinaesthetics-underviser, som står for uddannelse af trænere på dette niveau.

 - Deltagerne afprøver mulige bevægelsesveje for at komme op fra gulvet
 - Deltagerne afprøver mulige bevægelsesveje for at komme op fra gulvet
 - Deltagerne afprøver mulige bevægelsesveje for at komme op fra gulvet
 - Deltagerne afprøver mulige bevægelsesveje for at komme op fra gulvet
 - Deltagerne afprøver mulige bevægelsesveje for at komme op fra gulvet
 - Lejring med truncusdyne erfares på egen krop

TILLYKKE

til de 18 nyuddannede Kinaesthetics trænere niveau 1
  29.09.17 

Under ledelse af instruktørene Maren Asmussen-Clausen og Lutz K.-L. Zierbeck har 18 Kinaesthetics trænere netop afsluttet deres uddannelse på niveau 1 i Flensborg.

Under uddannelsen tilegner deltagerne sig evnen til at tilbyde praksisorienteret understøttelse indenfor læringen. Vejledningssituationer (praktisk gennemførelse, teamsamtaler, situationer i praksis) kan udarbejdes og læringsomgivelser kan tilpasses de forskellige situationer. Derudover bliver de i stand til, at give en målrettet vejledning og understøtte medarbejdere i deres virksomhed. Herved yder deltagerne et vigtigt bidrag til fremmelsen af en vedvarende kvalitetsudvikling i deres institution.

Vi meget stolte over igen at kunne præsentere 2 nyudklækkede Kinaesthetics trænere fra Danmark.
- Anne-Kathrin Breier og Anna Hedegaard Rasmussen

Vi siger tillykke til alle dimittender for vellykket gennemførsel af uddannelsen.

Kinaesthetics-træner uddannelse niveau 1 i Flensborg - Informationsarrangement i forbindelse med afslutningen
Kinaesthetics-træner uddannelse niveau 1 i Flensborg - gruppebillede af deltagere og instruktører
Kinaesthetics-træner uddannelse niveau 1 i Flensborg - Anna Hedegaard Rasmussen og Anne-Kathrin Breier
Kinaesthetics for sundhedspersonale

De første 2 grundkurser i Kinaesthetics er netop afsluttet på Hammel Neurocenter. De i alt 34 deltagere var en blanding af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter, alle ansatte på Hammel Neurocenter. Blandt deltagerne var en del forflytningsvejledere, og nogle specialeansvarlige.

Kinaesthetics grundkurser på Hammel Neurocenter - Patienten lærer at benytte sine arme under bevægelsen fra liggende til siddende.
Kinaesthetics grundkurser på Hammel Neurocenter - Deltagerne afprøver muligheder for at aktivere patienten ved mobilitet i seng.
Kinaesthetics grundkurser på Hammel Neurocenter - Deltagerne finder muligheder for at man kan være aktiv i at tage strømper af og på i liggende stilling.
Kinaesthetics grundkurser på Hammel Neurocenter - Kursuslokalet med mulighed for egne bevægeerfaringer på gulvet og praksisnært arbejde ved senge og brikse.
Kinaesthetics grundkurser på Hammel Neurocenter - Notater over egne sanse- og bevægelseserfaringer er en del af kurset.
Kinaesthetics grundkurser på Hammel Neurocenter - Der reflekteres og noteres individuelt, andre gange sammen med andre deltagere.
Kinaesthetics for sundhedspersonale

På Kolding Sygehus intensivafdelingen har der for første gang været et Kinaesthetics grundkursus. Grundkurset var på 32 kursustimer plus praksiserfaringer og strakte sig over 9 måneder.

Artikel TV Syd

Video TV Syd

DR P4 Trekanten Radiosender

Introduktion i Kinaesthetics

Undervisning på Regionshospitalet Hammel Neurocenter d. 25. marts 2015
  09.04.15 

Kinaesthetics kan øge kvaliteten af det faglige arbejde, så patienter med funktionstab hjælpes på en måde, der gør dem mest muligt aktive, samtidig med at plejepersonale og terapeuter belastes mindst muligt.

Fysioterapeut og kinaesthetics træner Lene Bøgh Andersen, giver deltagerne et indledende indblik i og første erfaringer med, hvad kinaesthetics er.


Erfaringer - De 18 deltagere samler praktiske erfaringer
Omsætning - Læring via egne erfaringer
Livskvalitet - Én person lærer at benytte sine arme med henblik på øget selvstændighed i forflytninger

TILLYKKE

til de 13 nyuddannede Kinaesthetics trænere niveau 2
  12.03.14 

Under ledelse af instruktørene Maren Asmussen-Clausen og Axel Enke har 13 Kinaesthetics trænere netop afsluttet deres uddannelse på niveau 2 i Flensborg og har hermed opnået kvalifikation til at afholde Kinaesthetics grundkurser.

Derudover er vi meget stolte over at kunne præsentere vores første 3 danske Kinaesthetics trænere.
- Heide Friederike Hartwig, Liselotte Rossen Hansen og Lene Bøgh Andersen

Vi siger tillykke til alle dimittender for vellykket gennemførsel af uddannelsen.

Kinaesthetics-træner uddannelse niveau 2 i Flensborg - gruppebillede af deltagere og instruktører
Kinaesthetics-træner uddannelse niveau 2 i Flensborg - de første 3 danske Kinaesthetics trænere på niveau 2 - Heide Friederike Hartwig, Liselotte Rossen Hansen og Lene Bøgh Andersen
Kinaesthetics-træner uddannelse niveau 2 i Flensborg - grundkursus der blev afholdt i forbindelse med uddannelsens sidste fase

Erfaringer fra grundkurser

Interakion gennem berøring og bevægelse
  04.03.14 
Kinaesthetics for sundhedspersonale

Billede 1: Klientens ressourcer bruges til at rykke længere mod hovedgærdet ved hjælp af en ”gående” bevægelse
Billede 2 og 3: Klienten støttes til at udnytte sine ressourcer i armene på vej fra liggende til siddende position på sengekanten

Kinaesthetics - opad bevægelse i liggende position - Klientens ressourcer bruges til at rykke længere mod hovedgærdet ved hjælp af en ”gående” bevægelse
Kinaesthetics - fra sideleje på vej til at sidde på sengekanten - ”Patienten” støttes til at udnytte sine ressourcer i armene på vej fra liggende til siddende på sengekanten
Kinaesthetics - fra sideleje på vej til at sidde på sengekanten - ”Patienten” støttes til at udnytte sine ressourcer i armene på vej fra liggende til siddende på sengekanten