Kinaesthetics på Sjælland
Efterspørgsel til Kinaesthetics grundkurser er stigende på Sjælland.
I januar og februar måned 2020 blev et grundkursus gennemført med 13 deltagere i Vordingborg Kommune. Deltagerne kom fra ”Træning og Rehabilitering” samt ”Rehabiliteringsteam ældre”.
På grund af Corona krisen er evalueringen af kursusforløbet udsat.
På Filadelfia er et grundkursus afsluttet i sidste uge, lidt senere end planlagt.
Desuden er 2 grundkurser på Filadelfia startet op, som forventes afsluttet i juni måned. Det ene grundkursus er målrettet forflytningsvejledere på Filadelfia. For at forebygge smitterisikoen, anvendes visir ved partnererfaringer.
Et grundkursus, som var slået op på Ringstedhave, måtte på grund af Corona udsættes og forventes at blive gennemført i efteråret 2020.

KinDA - KinDA