I studiet fra Jensen, Rasmussen, Breier et al. (2019) blev den oplevede effekt i anvendelsen af Kinaesthetics undersøgt. Der ses nøjere på den aktive mobilisering af intensivpatienter med henblik på patienternes brug af bevægelseskompetencer, så som den fysiske belastning af plejepersonalet.
Undersøgelsen fandt sted på et regionalt akut sygehus på en almen intensivafdeling med 14 senge. Til undersøgelsen gennemførte 41 intensivsygeplejersker (61%) et 4 dages Kinaesthetics kursus mellem september 2015 og marts 2017.
De vigtigste fordele lå i patientinddragelse og i den blidere, roligere mobilisering af patienter. Forskergruppen konkluderer ud fra sygeplejerskernes rapporterede erfaringer, at Kinaesthetics er en praktikabel metode til at inddrage patienternes bevægelseskompetencer i mobiliseringen på intensivafdelingen.

nyt studie fra Danmark om effekten af Kinaesthetics