Kinaesthetics læringsvej

Læringsvejen i Kinaesthetics består af enkelte læringstrin, der bygger ovenpå hinanden.

Kinaesthetics henvender sig til mennesker der af private eller professionelle årsager, vil arbejde med deres bevægelseskompetencer, helbred og læring på en personlig, professionel eller organisatorisk plan. Det personlige område af Kinaesthetics omhandler forholdet til egen bevægelseskompetence, personligheds- og sundhedsudvikling.
Det professionelle område henvender sig til mennesker, der er ansvarlige for andre mennesker (forældre, plejende pårørende, pædagoger, fagfolk, terapeuter). Det organisatoriske område handler om betydningen af egen bevægelseskompetence tilknyttet et team eller organisation. Læringstilbuddene kan tilpasses de forskellige behov. Et forudgående trin er forudsætning for det efterfølgende trin.

kinaesthetics-Bildungsweg

Basiskurser

Basiskurserne giver en grundlæggende viden om Kinaesthetics på forskellige anvendelsesområder. Kurserne afholdes primært i strukturerede læringsfaser, der også afholdes andre steder end i et kursusrum. Den praktiske læring mellem kursusdagene bliver også målrettet planlagt og evalueret.
Sådanne læringsfaser har et forløb på 4 til 6 måneder. Læringsfaserne er især anvendelige, når de tilrettelægges efter mulighederne og målene i samarbejde med ledelsen.

Grundkurser
I grundkurset kommer deltagerne intesivt i kontakt med deres egen bevægelseskompetence og lærer Kinaesthetics konceptsystemet at kende.
På denne måde bliver det muligt at iagttage, forstå og ændre egen bevægelser fra dagligdagens aktiviteter ud fra forskellige synspunkter.

Overbygningskurser
Med udgangspunkt i grundkurset, kan deltagerne uddybe og konsolidere deres egen viden om Kinaesthetics konceptsystemet i overbygningskurserne. Derudover lærer deltagerne at udforme og variere læringsprocesser i praksis og at dokumentere og være opmærksomme på læringsfremskridt.

Peer Tutoring kurser
Peer Tutorer er kontaktpersoner i et team vedrørende Kinaesthetics.
I Peer Tutoring kurserne tilegner kursusdeltagerne sig viden og kompetence i at vejlede deres kollegaer, som deltager eller har deltaget i et grund- eller overbygningskursus, i den praktiske læringsproces. Deltagerne tilegner sig en viden indenfor Kinaesthetics og udvikler deres metodiske og didaktiske kompetencer på grundlag af Kinaesthetics læringsmodellen.

Offentlig udbudte Kinaesthetics basiskurser kan ses på landsorganisationens hjemmeside.

Træner uddannelsen

Træner uddannelsen på det personlige eller professionelle område, kører parallelt med jobbet. Udannelsen omfatter ca. 300 timer (inkl. selvstudie) som normalt er fordelt over ét år. Kinaesthetics organisationerne i de forskellige lande organiserer og koordinerer uddannelserne. Hovedvægten ligger på bevægelseskompetence, sundhedsudvikling og læring. Derudover tilegner deltagerne sig et solidt og moderne metodisk-didaktisk grundlag. En del af uddannelsen udføres i et assistancesystem. Dvs., at deltagerne er forpligtede til regelmæssigt at assistere erfarne trænere i kurser.

Kinaesthetics træner på niveau 1: ekspert i praksis
Uddannelsen som Kinaesthetics træner på niveau 1 er overgangstrinnet fra Kinaestheticsbruger til Kinaesthetics-træner trin 2 og 3. Ud fra kybernetisk-kinaesthetiske synspunkter arbejder deltagerne med specifikke problemstillinger indenfor deres erhverv. Deltagerne tilegner sig evnen til at tilbyde praksisorienteret understøttelse indenfor læringen. Vejledningssituationer (praktisk gennemførelse, teamsamtaler, situationer i praksis) kan udarbejdes og læringsomgivelser kan tilpasses de forskellige situationer. Derudover bliver man i stand til, at give en målrettet vejledning og understøtte medarbejdere der har deltaget i et grund- eller overbygningskursus eller Peer Tutorer i deres virksomhed. Herved yder deltagerne et vigtigt bidrag til fremmelsen af en vedvarende kvalitetsudvikling i deres institution.

Kinaesthetics træner på niveau 2: underviser i grundkursus
Uddannelsen som Kinaesthetics træner på niveau 2 kvalificerer deltagerne til, at afholde et Kinaesthetics grundkursus. Deltagerne beskæftiger sig med at omsætte Kinaesthetics læringsmodellen og lærer at tilpasse læringsomgivelserne via de pædagogiske og det metodisk-didaktiske grundlag for Kinaesthetics. Som Kinaesthetics træner på niveau 2 er man i stand til at udvikle en læringsproces i form af læringsfaser for 12 til 18 deltagere.

Kinaesthetics træner på niveau 3: underviser i overbygningskurset og Peer Tutoring
Udannelsen som Kinaesthetics træner på niveau 3 kvalificerer træneren til at afholde overbygningskurser og efter en tilsvarende videreuddannelse også Peer Tutoring kurser. I overbygnings- og Peer Tutoring kurset står en individuel læringsproces af den enkelte deltager i større fokus end i grundkurset. Derfor lægges der i uddannelsen for trænere på niveau 3 stor vægt på udformningen af en procesorienteret og individuel læringsomgivelse. Som Kinaesthetics træner på niveau 3 kan man rådgive og vejlede arrangørerne af Kinaesthetics grund- og overbygningskurser i læringsfaserne. Man hjælper med at tilpasse læringsforanstaltningerne til instituionens betingelser og mål.

Den første uddannelse på det organisatioriske område startede 2009. Uddannelsen omfatter 2 trin og man kvalificeres som anerkendt Kinaesthetics rådgiver for læring, projekter og udvikling.

Efter- og videreuddannelse af Kinaesthetics-træner

Trænere fra niveau 1 til 3 deltager efter uddannelsen regelmæssigt i Kinaesthetics læringstilbud for dermed at sikre at der finder en aktuel udveksling med andre trænere og hele netværket sted. Derved tilbydes videreuddannelser med tematisk forskellig tilpasset indhold. Gennem fælles læringstilbud og regelmæssig udveksling, udvikles indholdet i Kinaesthetics løbende af alle deltagere.