Kinaesthetics EKA     
Berliner Platz 1
24937 Flensburg
tilbage

Hartwig Heide Friederike Hartwig Heide Friederike
Fysioterapeut
Parkvej 20
4773 Stensved

Telefon privat: +45 51846648
Telefon mobil: +45 51846648
heide.hartwig(at-Symbol)kinaesthetics-net.de
Sprog: dansk
Modersmål: tysk
Mine kursussprog:
  dansk,
  tysk

Uddannelse / Videreuddannelse
Ausbildung Stufe 3 Stuttgart 18
Ausbildung Stufe 2 Flensburg 13
Ausbildung Stufe 1 Flensburg 11
Personlige oplysninger
Mit arbejde som Kinaesthetics træner

Jeg udbyder Kianesthetics kurser, som er målrettet arbejdspladsen og deres behov.  Alle deltagerne kommer fra den samme arbejdsplads. Forud for et kursus afholder jeg oftest et informationsmøde for ledelse og/eller personalet. Varigheden er en til to timer.


Jeg udbyder også åbne Kinaesthetics kurser gennem Filadelfias kursusafdeling.


Ved siden af min kursusvirksomhed arbejder jeg på Taxhus i Taastrup, som er et bosted for hjerneskadede. Jeg varetager træningen af beboere samt vejleder personalet i det daglige arbejde, f.eks. ADL situationer. Jeg afholder Kinaesthetics kurser for alt fastansat personale.


Jeg er med til at opbygge den danske Kinaesthetics organisation.
tilbage