Kinaesthetics EKA     
Berliner Platz 1
24937 Flensburg
tilbage

Andersen Lene Bøgh Andersen Lene Bøgh
Physiotherapeut, Sundhedsdiplom
Valmuemarken 14
4140 Borup

Telefon mobil: +45 41424785
lene-bogh.andersen(at-Symbol)kinaesthetics-net.de
Sprog: dansk
Modersmål: dansk
Mine kursussprog:
  dansk,
  engelsk,
  norsk,
  tysk

Uddannelse / Videreuddannelse
Ausbildung Stufe 3 Stuttgart 18
Ausbildung Stufe 2 Flensburg 13
Ausbildung Stufe 1 Flensburg 11
Personlige oplysninger
Mit engagement i Kinaesthetics

Jeg er med til at opbygge den danske Kinaesthetics landsorganisation, og jeg oversætter det undervisningsmateriale, der benyttes på kurserne.


Jeg udbyder løbende kurser og informationsmøder om Kinaesthetics for sundhedspersonale og Kinaesthetics for pårørende.


Mit nuværende job

Jeg arbejder med specialiseret neurorehabilitering og yder det fysioterapeutiske bidrag i tværfaglige teams omkring borgerne. Jeg arbejder både i borgerens hjem og på døgnrehabiliteringsafsnit, og superviserer og underviser andet sundhedsfagligt personale.
tilbage