Det europæiske Kinaesthetics netværk

Kinaesthetics er organiseret som et netværk i hele Europa. Grundet en konstant stigende efterspørgsel af kurser i sundhedsvæsenet igennem de sidste 30 år og en tiltagende interesse på andre områder, har det medført en organisatorisk omstrukturering i årene 2006 - 2007 for at kunne opfylde de nuværende og fremtidige krav. Den centrale organisation blev omstruktureret til et decentralt netværk.

Følgende model viser den nuværende Kinaesthetics organisation:

- Det europæiske Kinaesthetics netværk -

Hvem har hvilke opgaver Kinaesthetics netværk?


Kinaesthetics trænere
Kinaesthetics trænere arbejder som fagpersoner indenfor virksomheder eller freelance som kursusledere eller rådgivere. Trænere afholder basiskurser for arrangøreren eller arbejdsgiveren og vejleder hele læringsprojekter. Afhængig af deres uddannelsetrin er de kvalificeret i at udvikle grund-, opbygnings- eller Peer Tutoring kurser.
Trænere afholder deres kurser i et tæt samarbejde med deres Kinaesthetics landsorganisation. Minimum hvert andet år forpligtes trænerne til at deltage i specielle træner videreuddannelser som garanterer, at hver træner kan omsætte fornyelser i curriculumudviklingen i deres kurser. Desuden indgår trænernes erfaringer og viden i netværket og har dermed indflydelse på viderudviklingen af curriculumet.Kinaesthetics landsorganisationen

Hvert land, som Kinaesthetics i større omfang er aktiv i, råder over en landsorganisation der dannes af Kinaesthetics trænere. Disse landsorganisationer er økonomisk selvstændige og uafhængige juridiske personer (non-profit orienterede aktieselskaber eller foreninger).
Landsorganisationerne står for følgende serviceydelser for Kinaesthetics trænere, arrangører og kursusdeltagere:

 • Forsendelse af kursusdokumenter til arrangørerne af Kinaesthetics basiskurser
 • Registrering af kursusdeltagere
 • Trykning og forsendelse af certifikater til kursusdeltagerne
 • Faglig og administrativ assistance for trænere og arrangører
 • Markedsindtrængning og anerkendelse
 • Planlægning og gennemførsel af uddannelser samt efter- og videreuddannelser
 • Kvalitetsudvikling
 • Aktivt samarbejde med European Kinaesthetics Association (curriculumsudvikling / internetplatformer)


European Kinaesthetics Association (EKA)
EKA udgør den organisatoriske ramme omkring de europæiske landsorganisationer.
Juridisk set er EKA en registreret forening i Østrig, som alle landsorganisationer er medlem af. EKAs ledelse og koordination sikres af en koordinationsgruppe. Denne gruppe består af EKAs bestyrelse (forretningsførerne i landsorganisationerne) og en strategisk repræsentant fra hver landsorganisation.

På EKAs plan koordinerer landene opgaver, der fordelsvis løses i fællesskab:

 • Curriculumsudvikling
 • Virkningsforskning
 • Bearbejdning og viderudvikling af Kinaesthetics videnskabelige grundlag
 • Definition af minimumsstandarden for Kinaesthetics uddannelse i Europa
 • Styrkelse af Kinaesthetics gennem en fælles Corporate Identity i hele Europa og en juridisk beskyttelse af mærket
 • Kommunikation og administrative forløb: vedligeholdelse og viderudvikling af trænernes og landsorganisationernes fælles internetplatform
 • Koordination af udviklingsprocesserne i læring og administartion
 • Produktion af kursusdokumenter
 • Udarbejdelse af direktiver, kontrakter (traktater) og aftaler, der gælder for alle medlemmer

 

Behandlingen af disse fælles opgaver sker i fire ressourcepuljer

 • Ressourcepulje for curriculumsudvikling og virkningsforskning
 • Ressourcepulje for administration og platformer
 • Ressourcepulje for mærker og rettigheder
 • Ressourcepulje for forlaget